Инвестирање во одржливи проекти - подготовка на проекти

Повикуваме за учество на SGS 2019 програмата која започнува со реализација на три работилници за изработка на одржливи проекти погодни за инвестирање преку Adriatic Business HUB.

Работилниците ќе им помогнат на учесниците - претставници на деловниот и јавниот сектор кои имаат проектна идеја и документација за подготовка на проектен концепт соодветен за презентација пред заинтересираните инвеститори.

Работилници кои ќе се реализираат:
1. Соларни Системи - ЕСКО СОНЦЕ, 15 Март 2019 г.
2. Финансирање одржливи проекти , 23 Март 2019 г.
3. Управување со енергетски одржливи проекти, 6 Април 2019 г.
програмите на работилниците на линк http://www.sbch.org.mk/events-page

Забелешка: Препорачуваме активно учество на најавените работилници. Вклучување во SGS 2019 програмата е дозволено и без учество на сите работилници, но со подготвена соодветна документација.