ПОВИК за Јавна расправа по Закон за Енергетска Ефикасност

ПОВИК за Јавна Расправа по Закон за Енергетска Ефикасност до членките на Стопанска Комора на Мал Бизнис на Македонија за учество во Јавна расправа по Предлог на Закон за донесување Закон за Енергетска Ефикасност на РМ. На 25 Јануари 2019 год. Комората на Мал Бизнис и Европски Институт за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој ќе организира јавна дебата за Предлог Законот.

Нацрт Стратегија и повик за соработници на иницијативен одбор на Европски Институт за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој е даден на линкот https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B...

ПОВИК за Јавна Расправа и Нацрт текстна Законот за Енергетска ЕФикасност е даден на линк https://www.sbch.org.mk/node/303/edit