ДОБРЕДОЈДЕ за нови членови во Комората

Почитувани,

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со Standard или PREMIUM членството можете да искористите попуст за пријави во текот на Октомври и Ноември 2017 год. за настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис:

1. Учесниците на предстојната обука EUREM 2017 имаат -10% попуст за PREMIUM членките во Комората на Мал Бизнис.

пријава на линк: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/prijava%20za%20EUREM%20obuka%...

http://www.sbch.org.mk/povici/eurem-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-2017

2. Обука за Финансиско Сметководство
(комплетна обука 60 часа) - од 16 ноември 2017
http://www.cosmoinnovate.com.mk/smetkovodstvo-obuka.html

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

3. Финансиски анализи со Excel
- од 4 декември 2017
http://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B...

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

4. Работни односи на човечките ресурси
- од 21 ноември 2017
http://www.sbch.org.mk/content/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B...

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

5. Финансиска и правна администрација
- од 30 октомври 2017
http://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B...

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

6. Деловна комуникација
- од 14 ноември 2017
http://www.cosmoinnovate.com.mk/Delovna%20komunikacija.html

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

7. Burn-out
- од 27 ноември 2017
http://www.cosmoinnovate.com.mk/Sogoruvanje%20-%20prevencija%20i%20menag...

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

8. Конфликт менаџмент
- од 28 ноември 2017
http://www.cosmoinnovate.com.mk/konflikt-menadzment.html

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

9. Продажен однос и комуникација со клучни клиенти
- од 6 декември 2017
http://www.cosmoinnovate.com.mk/prodazni%20i%20komunikaciski%20vestini.html

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

Повеќе информации за Premium и Standard членството на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Пристапница на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica.doc

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, тел/фах. (02) 244 8134
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk