ДОБРЕДОЈДЕ за нови членови во Комората

Почитувани,

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со Standard или PREMIUM членството можете да искористите попуст за пријави во текот на септември 2017 год. за настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис:

1. Учесниците на предстојната обука EUREM 2017 имаат -10% попуст за PREMIUM членките во Комората на Мал Бизнис.

пријава на линк: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/prijava%20za%20EUREM%20obuka%...

http://www.sbch.org.mk/povici/eurem-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-2017

2. Обука за Финансиско Сметководство
(комплетна обука 60 часа) - од 20 септември 2017
http://www.cosmoinnovate.com.mk/smetkovodstvo-obuka.html

- Standard членки 10% попуст
- PREMIUM членки 20% попуст

Повеќе информации за Premium и Standard членството на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Пристапница на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica.doc

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, тел/фах. (02) 244 8134
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk