Тим Билдинг, Интерни обуки и Менторство 2019/20

Почитувани,

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Информации за тековни настани од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со PREMIUM членството можете да искористите попуст за организација на Тим Билдинг и Интерни обуки во текот на 2019/20 год. и за учество на настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис:

1, Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- интерни групи од Октомври 2019
https://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

2. Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

- интерни групи од Октомври 2019
http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/biznisplaniranjeibudgetir...

- PREMIUM членки 20% попуст

3. Активна Продажба

- интерни групи од Ноември 2019
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

4. Лидерски потенцијали и вештини

- интерни групи од Април 2020
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

5. Обука за Европски Енергетски Менаџер EUREM 2020
- промотивен настан на 25 Октомври 2019 г. https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019
- конкурс на линк:
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

- PREMIUM членки 10% попуст

Повеќе информации за Premium и Standard членството на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Пристапница на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica.doc

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk