Sustainable, Green & Smart (SGS) Project Initiatives

SUSTAINABLE, GREEN & SMART (SGS) програма
http://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart

Цели на SGS програмата се прилагодување/реструктуриање на претпријатијата за соработка со развиените економии на партнерските земји во НАТО и ЕУ:

- Дигитализација на организациите базирана на транспарентности и следливост на информациите, подготвени за имплементација и на blockchain технологија за дополнителен ниво на безбедност за чувствителни или критични податоци во синџирот на снабдување.
- Зелена економија со зелени инвестиции
- Воспоставување на ЕСКО екосистем
- Одржливи паметни заедници со приоритетна циркуларна економија
- Транзиција на земјите од регионот кон eкономија со ниско ниво на јаглерод

Со почит,

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk