Соларни системи - ЕСКО СОНЦЕ

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

20 Март 2021 г.
ESCO-SUN
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

Целта на работилницата е зголемување на капацитетите на претпријатијата кои се занимаваат со производство, продажба, одржување и монтажа на соларни, термални,гео-термални и фотоволтаични системи за подготовката на релевантни технички проекти придружени со соодветна методологија за економска анализа на финансирањето кое е услов за пристап до државни субвенции и соодветните фондови. Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“ Ве повикуваат да присуствувате на претстојната работилница Соларни системи - ЕСКО СОНЦЕ , која ќе се реализира во сабота 20 Март 2020 г. од 10.00-14.00 часот

Проектите за користењето на соларната енергија за производство на електрична енергија или мерки за заштеда и енергетска ефикасност на системите за греење на вода во деловниот и резиденцијалниот сектор се еден од приоритетите за поддршка од финасиските институции во земјите на Западен Балкан и државните програми за субвенционирање производство на енергија од обновливи извори. Со Законот за Енергетика и подзаконските акти за обновливи извори предвидено е субвенционирање на проектите за искористување на соларната енергија за производство на електрична енергија.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ

- Тековен повик на Министерство за Економија за субвенционирање на 50% од трошоците за набавка и инсталација на фотоволтаични панели за сопствени потреби - повикот е даден на линкот >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/javen%20povik%2C%20fotovoltaici%2...
- Со програмите на EBRD може да се поддржат проекти со донација од 50% од вредноста на проектот (донацијата е лимитирана на max.10.000 EUR)
- Со програмите на Развојна Банка на РСМ (МБПР) директно се поддржуваат проектите финансирани од IPA фондовите, проекти од агробизнисот и проекти за енергетска ефикасност.
- Со програмата на Adria Finance HUB се поддржува изработката на проектна документација и финансирање на проектите со ESCO методот
- Со Програмата Енергетска ефикасност во јавниот сектор на Светска Банка се поддржуваат проекти со донација 20% и поволни кредитни услови
- Со грантова шема на ЕУ Делегација поддршка на проекти 30% грант

Sustainable Energy and Infrastructure Consortium (SEI Consortium) и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“ при „Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија„ подготвуваат и изведуваат проекти за ESCо-SUN - модел за финансирање на проекти за енергетска ефикасност во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор.

Каталог на SEI Consortium http://www.sbch.org.mk/platformi/sei-consortium
ESCo-SUN - повик за соработници https://www.sbch.org.mk/povici/esco-sun-2020
Програма Sustainable, Green & Smart https://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart
Adria Finance Hub - https://www.sbch.org.mk/platformi/adria-finance-hub
ESCO-SUN Social enterprise - PROMO video
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Котизација за учество 6.150,00 ден.
(воедно и годишна чланарина за нови членки - Standard членство)

Попуст 20% за редовни членови на Комората со уплатена чланарина за 2020 година

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Време и место на одржување:
Работилницата ќе се одржи на 20 Март 2021 година од 10.00 часот.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пријавување учество на семинарот се врши со пополнување на пријавата дадена на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20Solarni%20Sistemi.doc или на банерот најдоле >> СНИМИ ПРИЛОГ која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077. Котизацијата за учество е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис. Настанот ќе се реализира on-line преку Skype платформата.

КОТИЗАЦИЈА: 6.150,00ден.

 1. Сабота, Март 20, 2021

  Теми кои ќе се обработат на семинарот

  1. Соларни гео-термални системи

  Енергија од сончевото зрачење , Глобална радијација, Tрансформација на сончевото зрачење
  Соларни и гео-термални системи за создавање на топла вода
  Димензионирање на соларни термални системи за топла вода за згради-хотели (побарувачки за топла вода, соларна фракција и специфична предност на колекторот, инструкции за димензионирање)
  Интегрирање во климатизацијата
  Соларни фасади на згради
  Можности за соларно ладење

  2. Создавање енергија во фотоволтажни системи

  Соларна ќелија – Енергија од сонцето , Од ќелија до модул, Од модул до фотонапонски систем
  Понатамошни компоненти на PV системот: Инвертор, Регулатор за соларно полнење
  Батерии за PV системи кои не се поврзани со електрична мрежа
  Дизајнирање и димензионирање на PV системи за сопствени потреби , Инвестициски трошоци и добивка
  Проектирање и димензионирање на PV централи (Мрежно-поврзани големи системи)