Профил на Автор

Етика во односите со јавноста

12.Oct.2016

Односите со јавноста подразбираат насоченост на организацијата кон јавноста со цел изградба на позитивен став и имиџ на истата.