Новости

ОБУКА И ВРАБОТУВАЊЕ МАШИНО-БРАВАРИ и ОПСЛУЖУВАЧИ НА CNC МАШИНИ

Сите заинтересирани за учество во програмата ги повикуваме до 20 Декември 2019 год. да ја достават на е-маил: info@sbch.org.mk пополнета пријавата дадена на линкот...

Во организација на Општина Битола и во соработка со Стопанската Комора на Мал Бизнис во координација со одговорна група за енергетка ефикасност при РЕК Битола, на 28 Ноември 2019 г. се одржа Форумот “Патоказ за еколошки чиста, карбон неутрална, одржлива општина и регион”. Во...

Семинарот е воведен во обуката за Европски Енергетски Менаџери по програмата на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија. Комплетната програма се однесува за административна поддршка и техничка опрема потребна за управување со енергијата во приватниот и јавниот...

Deutsch Technische Club во соработка со металопреработувачките претпријатија: МЗТ алатни машини, Делма, Феромонт Инжинеринг, Ива Монт и Урум организира дуална обука за Машино-бравари и Опслужувачи на CNC машини. Обуката е бесплатна за евидентирани невработени лица во...

Цената на енергијата во годишните договори со снабдувачот е либерализирана и зависна од берзанските цени и инвестициите во енергетска ефикасност или обновливи извори на енергија. Правните субјекти можат да изберат снабдувач на енергијата, но можат и да произведуваат енергија...

EUROPEAN ENERGY MANAGER - Европски сертифицирана програма на Индустриската Комора на Нинберг
Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија
го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und...

Моделите за заштеда на електрична енергија кај јавното и индустриското осветлување ќе придонесат за намалување на потрошувачката на електрична енергија бидејќи 19% од енергијата во светот се троши за осветлување. Секоја Smart Lighting платформа опфаќа енергетски ефикасни...

07
Jan

2020 !!!
СРЕЌНА НОВА ГОДИНА,
ЧЕСТИТ БОЖИЌ
и зелен развој .....

Изработка на Климатски Акционен План што ќе им овозможи на претприемачите и на општините пристап до финансирање од достапните извори на зелен капитал и да привлечат алтернативни зелени инвеститори кои во моментов не се доволно присутни на финансискиот пазар.

...