Зелено Деловно Сертифицирање

Green Deal за компаниите

11 Декември 2021
Европска Грантова Шема
https://youtu.be/UfXs0BwwSc4

European Green Deal воспостави грантови шеми за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и поддршка на малите и средни претпријатија за Eco сертифицирање за препознавање на зелени општествено одговорни субјекти во ЕУ деловниот пазар и проекти.
-----------------------------------------------------------

Членки на Комората на мал бизнис ќе бидат дел од 25 "зелени сертификации" ко-финансирани со проектот ConsumersFORsustainability.

-----------------------------------------------------------

На претстојниот семинар „Зелено Деловно Сертифицирање„ , кој ќе се организира на 11 Декември 2021 г. од 10.00 часот ќе се презентира најзначајниот критериум за Green Deal проекти - воведување на Енергетски Менаџмент Систем (EnMS) - систем за управување со енергијата.

Согласно актуелниот Законот за Енергетска Ефикасност компаниите и јавниот сектор се должни да реализираат енергетскит аудит на секои 4 години и глоби доколку контролата не се реализира од овластено лице.
Компаниите кои имаат воведен сертифициран Енергетски Менаџмент Систем (EnMS) енергетската контрола на секои четири години пропишана со Законот може да ја вршат со обучено лице-енергетски менаџер, вработено во компанијата. Енергетските Менаџери - овластени енергетски контролори на големите претпријатија можат да вршат енергетски контроли и како надворешно ангажирани експерти.

ПРИЈАВУВАЊЕ

Учеството е без котизација. Доколку сакате да учествувате на оваа инфо сесијата, ве молиме пополнете ја формата за регистрација, на следниов линк: https://forms.gle/2Brgs8XtPHScLcM48

--------------------------------------------------------

EUREM for Clean Energy

Семинарот е воведно предавање за обуката за енергетски менаџери ЕУРЕМ
ЕУРЕМ МК промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

ПОВИК за ЕУРЕМ 2021/22 - приојавувањето е во тек
http://sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1...

-----------------------------------------------------------

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници од деловниот и јавниот сектор. Настанот ќе се реализира on-line преку Skype платформата. контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070/223 686

КОТИЗАЦИЈА: 0,00ден.

 1. Сабота, Декември 11, 2021

  Теми кои ќе се обработат на семинарот:

  1. Енергетско планирање

  - енергетски преглед (аудит)
  - анализа на податоци
  - утврдување на реална состојба
  - можности за надградба
  - мерење и верификација на резултатите

  2. Енергетски Менаџмент Систем и Енергетски Аудит на резиденцијални и административни згради согласно ЕУ директива 2012/27/EU

  3. Eco-En Cert рејтинг систем за оценување на зелени општествено одговорни проекти и деловни практики.

12/11/2021
Add to Calendar