Комуникацискo Планирање и Кампања

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Групација за женско претприемништво

Communication planning is the art and science of reaching target audiences using marketing communication channels such as advertising, public relations, experiences or direct mail for example. It is concerned with deciding who to target, when, with what message and how.

Communication planning - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_planning

Комуникациското планирање е уметност и наука да се допре до целната публика со користење на маркетинг комуникациски канали како: адвертајзинг, односи со јавност, искуство или на пример директен mail. Во изработката на комуникацискиот план се одлучува кој е таргет публика, како, кога и со каква порака.

Адвертајзинг - рекламната порака ги убедува и влијае на свеста на потрошувачите да се одлучат за вашиот производ или услуга. Но за остварување на комерцијалните цели - продажба, потребна е организирана комуникациска кампања (проект) која ќе достигне до вистинската публика со ефективна порака преку соодветните канали за информирање и со вистински резултати на проектот.

Планирањето на проектот за комуникациска кампања (комуникациско планирање) е централната тема на работилницата и менаџмент сесија на 27 декември 2016 год. каде Д-р Катерина Вељановска-Блажевска со ценетите гости ќе сподели и рамени искуства со гостите и воспоставена пракса од партнерската организација Xtrovert Media од Шведска.

(CV, тренери) http://www.sbch.org.mk/profile-avtor/111

Повикани за учество се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловните и општествени маркетинг комуникациските политики и односите со јавноста.

Пријавување учество во Менаџмент Клуб КМБ сесијата на 27 декември 2016 г. од 17.30 часот се врши со кликнување на линкот „Пријави се„ и пополнување на потребните податоци за учесниците. Котизацијата за учество е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис. Стопанска комора на мал бизнис бул.Јане Сандански 113 1000 Скопје тел. (02) 244 8077, тел/фах. (02) 244 8134 i nfo@sbch.org.mk www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 1.950,00ден.

  1. Вторник, Декември 27, 2016

    ПРОГРАМИ ЗА ПОДДРШКА НА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

    Програмите на партнерските организации поддржуваат проекти на жени претприемачи вклучени во менаџментот или во сопствеништвото на мали и средни претпријатија:

    - Со програмите на EBRD може да се поддржи консалтинг услуга за изработка на проекти со донација од 50% (до 70% за жени претприемачи) од вредноста на проектот
    - Со програмите на Шведските донаторски организации директно се поддржуваат проектите за женско претприемништво, социјална одржливост, медицинска поддршка и рехабилитација и проекти на интеграција на целни групи

12/27/2016
Add to Calendar