Германски Технички Клуб / Deutsch Technische Club 2017

Основање & Иницијален состанок

Стопанската Комора на Мал Бизнис успешно го спроведува проектот за енергетска ефикасност EUREM под покровителство на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија линк http://www.ihk-nuernberg.de/ Во рамките на тој проект Комората на Мал Бизнис произведува енергетски менаџери чии проекти за заштеда на енергија се применливи односно штедливи за фирмите кои ги применуваат.

Според Претседателот на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг - Marcus M. Lotzsch интересот на Германските компани за соработка со Македонија се зголемува и над 115 компании само од регионот на Нинберг се активни во Македонија, а стапката на пораст е околу 20%

EUREM Consortium со седиште во Нинберг, Германија представува мрежа на партнерски организации во 27 Европски и 14 земји во светот (Јужна Америка, Африка, Турција, Кина и Индија) - EUREM MK во рамките на Комората на Мал бизнис ги застапува интересите на EUREM Cоnsortium во Македонија и земјите на Западен Балкан.

ГЕРМАНСКИ ТЕХНИЧКИ КЛУБ (ГТК), DEUTSCH TECHNISCHE CLUB (DTC) е платформа за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на Македонските и Германските компании и организации кои имаат деловна соработка во Македонија и регионот на Западен Балкан.

Програма Deutsch Technische Club >>> https://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D...

ГЕРМАНСКИ ТЕХНИЧКИ КЛУБ ПРОГРАМИ :

Енергетика и Енергетска Ефикасност

- Програма за поддршка на соработка во област на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија - Mittelstand Global - Exportinitiative Energie

- Проекти и инвестици за енергетска ефикасност Energieinstitut der Wirtschaft

- European Energy Manager (EUREM обука) http://www.energymanager.eu/

Интегрирање на Процеси и Автоматизација

- Институт за производствени системи и автоматизација http://www.faps.de/2/home/index.html

Информатичка Технологија

- Програми за поддршка на иновативни проекти - NFFX Business Support Center http://www.n-f-excellence.de/

Вмрежување, извозна поддршка и посредништво

- Германска иницијатива за пронаоѓање добавувачи од Западен Балкан http://www.bme.de/

- Делегациски посети во Германија http://www.sbch.org.mk/novosti?page=3

- Networking настани и стручни семинари http://www.sbch.org.mk/events-page

- Комуникација и PR http://www.xtrovertmedia.se/

- Меѓународни извштаи за бонитет на деловни партнери www.mkb.mk

- Кредитно осигурување на извозни побарувања (пред и по испорака) и факторинг (одложено плаќање) www.mbdp.com.mk

PREMIUM членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од Сојузна Република Германија се иницијатори и оснивачи на Германскиот Технички Клуб (ГТК). Се повикуваат и останатите членки на Комората на Мал Бизнис за вмрежување во Германскиот Технички Клуб (ГТК), планирање и реализација на Програмата на ГТК за 2017 год.

Работилница & Менаџмент Сесија - 4 Февруари 2017 г. Повикани за учество се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловната и техничката соработка помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија. ЗАБЕЛЕШКА: - Учесниците на предстојната обука EUREM 2017 http://mk.eurem.net/ имаат -50% попуст во првата година за PREMIUM чланарината и активно учество во Германскиот Технички Клуб. КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех Small Business Chamber - business success networking Стопанска комора на мал бизнис бул.Јане Сандански 113 1000 Скопје тел. (02) 244 8077, тел/фах. (02) 244 8134 info@sbch.org.mk www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 1.950,00ден.

  1. Сабота, Февруари 4, 2017

    ГЕРМАНСКИ ТЕХНИЧКИ КЛУБ (ГТК), DEUTSCH TECHNISCHE CLUB (DTC) е платформа за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на Македонските и Германските компании и организации кои имаат деловна соработка во Македонија и регионот на Западен Балкан.

    PREMIUM членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од Сојузна Република Германија се иницијатори и оснивачи на Германскиот Технички Клуб (ГТК). Се повикуваат и останатите членки на Комората на Мал Бизнис за вмрежување во Германскиот Технички Клуб (ГТК), планирање и реализација на Програмата на ГТК за 2017 год.