Go Green & Save Money

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Green Community Dialogue

28 Февруари 2023 г. Тетово

Бизнис Иновативниот Хаб (Business Innovation HUB) во Тетово поддржан од Институтот за Развој на Заедницата и Greenity Net поддржан од Стопанска Комора на Мал Бизнис на 28 Февруари 2023 г. од 13.30 часот ќе реализира презентација на програмските активности со фокус на грантови програми за поддршка на економскиот просперитет, дигитализација и развој на зелени иновации во компаниите.

Европскиот зелен договор (European Green Deal) има за цел да ги мобилизира индустриите и заедниците за чиста, зелена и циркуларна економија. За успешна транзиција кон Зелена Економија потребни се поединци и организации со вештини и знаење кои ќе бидат лидери во промените кон одржлив просперитет.

----------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ:

Програмата од 13.30-15.30 часот ќе се реализира со физичко присуство во конференциска сала на ИРЗ во Тетово. Учеството е ослободено од котизација.

На настанот се поканети сите поединци, компании и организации кои ќе се вклучат во зелениот дијалог на заедницата преку конкретни применливи проекти и иницијативи со поддршка на капацитетите на Business Innovative HUB и Greenity Net.

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата која ќе ја превземете од банерот „СНИМИ ПРИЛОГ„ или директно од линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Green%20Communi...

------------------------------

28 Февруари 2023 г. (вторник) 13.30-15.30 ч., Тетово

ПРОГРАМА:

1. CDI - Community Development Institute / URBAN Business Innovation HUB - business support agency - програмски активности за поддршка на „позеленување на бизнисите„ - Energy Community, Енергетски Задруги - можност за аплицирање и здружено учество во проекти за фотоволтаици на граѓани, организации и компании
Презентер:
Сретен Коцески, Институт за Развој на Заедницата, Директор

2. GREENITY.NET
Green Community Network
Презентер:
Д-р. Катерина Вељановска Блажевска , Стопанска Комора на Мал Бизнис , Претседател на Собрание

3. Проекти и грантови програми за поддршка на компаниите

* Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - EU for Economic Growth (EU4EG) Project

- Ограничен повик 2023 за микро, мали и средни претпријатија за Полошки регион и Преспа се очекува да се публикува на почеток на март 2023 г.). Финансиската поддршка изнесува 50% за проекти наменети за набавка на нови машини и технологија и во помал дел набавка на деловни услуги поврзани со инвестицијата, а кои потекнуваат од Каталогот на услуги од Академијата на EU4EG.
Презентер:
Mark Barrett - проект менаџер

повик на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/01.EU4EG_2nd%20Call%20for%20M...

- Регионална акцелераторска програма за новоосновани претпријатија (старт-апи) во партнерство меѓу Бизнис Иновациски Центар - Тетово при (SEEUTech Park) и GIZ EU4EG.
Презентер:
Ѓорѓи Рафајловски, Бизнис Иновациски Центар - Тетово, Директор

* ФИТР - https://fitr.mk/digitalna-transformacija/
Презентер:
Марјан Ненов, CarbCoin Тим, Координатор

- promo https://youtu.be/j_uRoo2BdUw
- Можност за грант за опрема и софтвер за дигитализација за која би аплицирале може да биде 70% од вредноста или до 1.845.000 денари (околу 30.000 евра)

* FINPACT - Финансиска поддршка (поврат на инвестиции)
- На производна фирма следува поврат од направени инвестиции во тековната година по 11 различни основи
- Процентот на поврат зависно од приходот од продажба во последните 3 години, бројот на вработени и регионот во земјава може да изнесува до 25%
- Презентација на одржливи инвестициски проекти за енергетска ефикасност од EUREM Alumni MK

Пријава за FINPACT Инвестициски Форум 23-25 Март 2023 г.
http://sbch.org.mk/sites/default/files/Finpact%20Investiciski%20Forum%2C...

* Eco-En Cert - http://www.sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert
Проект „Потрошувачите за одржливост: институционализирање на дијалогот за локална политика и услугите на граѓанското општество за општинските власти и бизнисите“
Презентер:
Едвард Софески, Координатор

- Рејтинг систем за оценување на зелени општествено одговорни проекти и деловни практики. Се реализира како надворешна ESG (Environmental, Social и Governance) сертификациска рамка за социјално одговорен организациски менаџмент и управување со животната средина.
- Субвенционирање до 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти за стекнување со сертификат за систем за одговорни односи на пазарот.

-------------------------------

ПОДДРЖАНО ОД::

URBAN Business Innovation HUB
https://cdi.mk/urban/

Greenity.Net
Green Community Network
http://sbch.org.mk/platformi/greenitynet

Green Social Entrepreneurship Network
Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво
https://green-social-network.webflow.io/projects

Project CATALYST
https://projectcatalyst.eu/

KATERINA CATALYST
promo video
https://youtu.be/XJbBC7SrLqU

------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 0,00ден.

 1. Вторник, Февруари 28, 2023

  ПОДДРШКА ЗА „ЗЕЛЕНИ„ ПРОЕКТИ

  За поддршка може да се пријават претпријатија од сите сектори, мали и средни претпријатија кои се Standard или Premium членки на Комората на Мал Бизнис.

  ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ
  http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

  DIGITAL GREEN MARKETING
  http://www.sbch.org.mk/novosti/digital-green-marketing-greenitynet

  FINPACT инвестиции
  http://www.sbch.org.mk/novosti/finpact-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1...

  Погледнете го краткото видео за Европската Грантова шема:
  https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

  Пријавување за нови членки на Комората на линк >>>
  http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

  BACKGROUND

  The European Green Deal (EGD) aims to mobilize industries and communities for a clean and circular economy. The full involvement of stakeholders in the local dialogue on EGD policies is essential if we are to ensure that the foundations for a comprehensive, inclusive and participatory industrial strategy and action for a circular economy in the community and business are laid.

  Communication through institutionalized forms on environmental issues, clean energy transition, smart city and villages, freedom of choice of citizens and consumers for eco-friendly products and fair services with civil society organizations, business support organizations, municipality and business will contribute to the establishment of a platform for continuous Green Community Dialogue.

  ORGANIZERS

  „Green Community Dialogue„ is a public debate organized by Small Business Chamber of Commerce and Communities Development Institute www.cdi.mk