Green Community Dialogue Tetovo

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Дијалог помеѓу граѓаните, општините и бизнисите за креирање зелени заедници

Европскиот зелен договор (European Green Deal) има за цел да ги мобилизира индустриите и заедниците за чиста, зелена и циркуларна економија. За успешна транзиција кон Зелена Економија потребни се поединци и организации со вештини и знаење кои ќе бидат лидери во промените кон одржлив просперитет.

Бизнис Иновативниот Хаб (Business Innovative HUB) во Тетово поддржан од Институтот за Развој на Заедницата и Стопанска Комора на Мал Бизнис на 7 Јуни 2022 г. од 15.30 часот ќе реализира презентација на програмските активности со фокус на грантови програми за поддршка на економскиот просперитет и развој на иновации во компаниите. Воедно ќе се реализира предавање/ анализа на економските параметри при инвестиција во фотоволтаици за производство на електрична енергија за потребите на компаниите.
За членките на Комората од 12.30 часот е планирана посета и презентација на Case Study на одржлив циркуларен бизнис модел имплементиран во индустриски комплекс.

--------------------------------------------------------------------

ПОДДРЖАНО ОД::

Greenity.Net
Green Community Network
http://sbch.org.mk/platformi/greenitynet

Green Social Entrepreneurship Network
Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво
https://green-social-network.webflow.io/projects

URBAN Innovation HUB
https://cdi.mk/urban/

Project CATALYST
https://projectcatalyst.eu/

-------------------------------------------------------------------

7 Јуни 2022 г. (вторник) 15.30-17.30 ч., Тетово

ПРОГРАМА:

1. CDI - Community Development Institute / URBAN Business HUB - business support agency - програмски активности
Сретен Коцески, Институт за Развој на Заедницата, Директор

2. GREENITY.NET
Green Community Network
Д-р. Катерина Вељановска Блажевска , Стопанска Комора на Мал Бизнис , Претседател на Собрание

3. Проекти и грантови програми за поддршка на компаниите
Дарко Гавровски, WVP Group / ВФП АД Скопје

* Финансиска поддршка (поврат на инвестиции) - детали: shorturl.at/afFNS
- На производна фирма следува поврат од направени инвестиции во тековната година по 11 различни основи (листа на тие инвестиции во погорниот линк)
- Процентот на поврат зависно од приходот од продажба во последните 3 години, бројот на вработени и регионот во земјава може да изнесува до 25%

* ФИТР - детали: shorturl.at/quzKM
- Можност за грант за машина за која би аплицирале може да биде 70% од вредноста или до 5 милиони денари (околу 81.000 евра)

* ИПАРД - детали: shorturl.at/etDI4
- Производна фирма има можност да аплицира за 65% грант за машини, градежни работи/реконструкција на погонот или фотоволтаици
- Прифатлива висина на инвестицијата може да биде максимум до 1 милион евра

* ЕБРД кредитна линија - детали: shorturl.at/fxBRS
- На располагање ви е кредитна линија од 1,6% годишна камата наменета за инвестиција. Истата има грант компонента од 15% по завршувањето на проектот.

4. Економска анализа за инвестиција во фотоволтаици за производство на електрична енергија за потребите на компаниите
Дарко Спировски, (ЕУРЕМ тренер), Дарбо Груп, Тетово

-------------------------------------------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ:

Програмата од 15.30-17.30 часот ќе се реализира со физичко присуство во конференциска сала на ИРЗ во Тетово. Учеството е ослободено од котизација.

Презентацијата на Case Study на одржлив циркуларен бизнис модел од 12.30 часот е наменета за членки на Комората и учесници на EUREM програмата.

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата која ќе ја превземете од банерот „СНИМИ ПРИЛОГ„ или директно од линкот >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Green%20Community%2...
Инфорамции на тел. 070 223 686, (02) 244 8077

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 0,00ден.

 1. Вторник, Јуни 7, 2022

  BACKGROUND

  The European Green Deal (EGD) aims to mobilize industries and communities for a clean and circular economy. The full involvement of stakeholders in the local dialogue on EGD policies is essential if we are to ensure that the foundations for a comprehensive, inclusive and participatory industrial strategy and action for a circular economy in the community and business are laid.

  Communication through institutionalized forms on environmental issues, clean energy transition, smart city and villages, freedom of choice of citizens and consumers for eco-friendly products and fair services with civil society organizations, business support organizations, municipality and business will contribute to the establishment of a platform for continuous Green Community Dialogue.

  ORGANIZERS

  „Green Community Dialogue„ is a public debate organized by Small Business Chamber of Commerce and Communities Development Institute www.cdi.mk with support of the Project: "Consumers4Sustainability: Institutionalizing local policy dialogue and civil society services to municipal authorities and businesses ", funded by the European Union.

  ПОДДРШКА ЗА „ЗЕЛЕНИ„ ПРОЕКТИ

  За поддршка може да се пријават претпријатија од сите сектори, мали и средни претпријатија кои се Standard или Premium членки на Комората на Мал Бизнис.

  ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ
  Eco-En Cert
  http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

  Погледнете го краткото видео за Европската Грантова шема:
  https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

  Пријавување за нови членки на Комората на линк >>>
  http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc