Green Management System

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

декарбонизација и одржливост согласно ESG и SDG

7 Април 2023
Европска Грантова Шема
https://youtu.be/UfXs0BwwSc4

European Green Deal воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку IPA III и други фондови во Македонија за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и поддршка на малите и средни претпријатија за Eco сертифицирање со воведување зелена организациска култура во компаниите.

На претстојниот семинар „Green Management System - Зелен Менаџмент Систем„ кој ќе се организира во Скопје на 7 Април 2023 г. од 12.00 часот ќе се презентираат најзначајните критериум за поддршка на Green Deal проекти и воспоставување на зелен менаџмент и зелени бизниси - воведување на Енергетски Менаџмент Систем (EnMS) и зелено општествено сертифицирање Eco-En Cert согласно ESG сертификациска рамка.

ПРИЈАВУВАЊЕ

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници од деловниот и јавниот сектор. Настанот ќе се реализира со физичко присуство. Членките на Комората со уплатена годишна чланарина за 2023 год. се ослободени од уплата на котизација за учество.

Пријавување нови членки на Комората на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

Пријавување учество со формуларот даден на банерот СНИМИ ПРИЛОГ или на линкот >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-Seminar%20Zelen%20Mena...

Пополнетиот форулар испратете го на info@sbch.org.mk

----------------------------------------------------------------

ЗЕЛЕНИ БИЗНИСИ - ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Успешните компании имплементираат ESG (Environmental, Social и Governance) стратегии кои го зголемуваат финансиското, општественото и влијанието врз животната средина, ги поддржуваат SDG (Sustainable Development Goals) и обезбедуваат долгорочна конкурентност и пристап до зелени и одржливи инвестиции и финансирање

Зелениот Менаџмент нагласува три димензии: еколошка, социјална и финансиска. Зелениот менаџмент е бизнис кој функционира во капацитет каде што нема негативно влијание врз локалната или глобалната средина, заедницата или економијата.

Eco-En Cert - ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ
http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

-35% попуст за Eco-En Cert верификација- за учесници на семинарот Зелен Менаџмент Систем
---------------------------------------------------------------

Енергетски Менаџмент Системи (EnMS)

Во ESG стратегии е вклучено управувањето со производството на енергија за сопствени потреби од обновливи извори, продажба на вишоците енергија и практикувањето на енергетска ефикасност поддржано од енергетски менаџери.

Семинарот Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) е воедно воведен модул за обуката за Европски Енергетски Менаџери ЕУРЕМ www.energymamager.eu
ЕУРЕМ МК промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

ПОВИК за ЕУРЕМ 2023 - пријавувањето е во тек на линк >>>
http://sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1...

--------------------------------------------------------------

ПОДДРЖАНО ОД::

Project CATALYST
Leading sustainable system and business transformation
https://projectcatalyst.eu/

KATERINA CATALYST
promo video
https://youtu.be/XJbBC7SrLqU

---------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 6.180,00ден.

 1. Петок, Април 7, 2023

  Теми кои ќе се обработат на семинарот:

  1. Енергетско планирање и Енергетски Менаџмент Системи (EnMS)

  - енергетски преглед (аудит)
  - анализа на податоци
  - утврдување на реална состојба
  - можности за надградба
  - мерење и верификација на резултатите

  2. Eco-En Cert рејтинг систем за оценување на зелени општествено одговорни проекти и деловни практики согласно ESG, SDG, ISO 26000

  3. European Sustainability Reporting Standards (ESRS) & ESG disclosures

  4. CATALYST - Leading Sustainable Systems and Business Transformation