Новости

EUREM ОБУКА 2024

Декарбонизација 2.0 се однесува на воспоставување нови технички и технолошки решенија во производството за намалување на јаглеродниот отпечаток на компаниите и нивните подружници.

Со декарбонизација 2.0 се постигнува намалување и управување на...

Комората на Мал Бизнис - Национална организација за поддршка на бизнисот во проектот EU4EG раководен од GIZ ги повикува на 3 Јули 2024 год. во Струга заинтересираните приватни компании, финансиски организации (банки, фондации, донаторски организации),јавниот сектор,...