АКТИВНА ПРОДАЖБА

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Management Session & After Work Network

Целта на семинарот е учесниците да ги совладаат методите на вмрежување и примена на односите со јавноста во рамките на промотивните активности на претпријатијата и организациите, учесниците да научат да ги применат комуникациските вештини за остварување на комерцијалните цели и да се користат како алатка за активна продажба.

На семинарот ќе се претстават техники и стратегии за воспоставување активен продажен однос со потрошувачот/клиентот, влијание во процесот на донесувањето одлука за купување,водење тешки деловни разговори, но и успешна комуникација и вмрежување во конкурентно деловно опкружување.

Семинарот „Активна Продажба„ од 5 март 2018 г. се реализира во два дела/модули:

1. Методи и канали на вмрежување и продажба – инструктор: Катерина Вељановска Блажевска
2. Вештини на презентирање и преговарање – инструктор: Тони Анев

повеќе информации за инструкторите на линкот: http://www.cosmoinnovate.com.mk/za_nas.html#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%...

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување деловни контакти. Можат да пријават регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост но и приватни лица. Менаџмент Клуб КМБ е отворена платформа за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Маркетингот во малиот бизнис е многу посложен од изборот на дизајн на визит картичката и неколу реклами на социјалните мрежи или адресар-именици. Добро подготвен web сајт и негова промоција на пребарувачи е добра основа за информирање на потенцијалните клиенти за вашите услуги и производи. Но, активната продажба е акцијата која ќе доведе до директен контакт со клиентите и купувачите, продажен разговор, склучување договор и профит.

Ако целта е да ја проширите вашата база на клиенти и се запознаете со нови луѓе, користете активен маркетинг, како што е продажен настан, јавен настап или форум за да воспоставите кредибилитет на бизнисот.

Програмата ќе се реализира во два модула по 4 предавања (вкупно 8 предавања) по 120 мин. секој понеделник од 17.30 часот, во Скопје.

----------------------------------------------------------------------

Пријавување учество на семинарот на линкот „ПРИЈАВИ СЕ„ или пријавата дадена на „СНИМИ ПРИЛОГ„ ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077. Котизацијата за учество е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис.

КОТИЗАЦИЈА: 7.900,00ден.

 1. Понеделник, Март 5, 2018

  Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

  1. Методи и канали на вмрежување и продажба

  - Влијание врз однесувањата на потрошувачите (односи со клиенти и купувачи)

  - Креирање пораки, изградба на имиџ и брендирање

  - Изработка на комуникациски план

  - Техники на односи со јавноста за освојување на пазарот

  2. Вештини на презентирање и преговарање

  - Интерперсонално однесување (вербална, невербална комуникација, наклонетост)

  - Потребите како двигатели на човековата активност (мотивација на купувачи)

  - Циклус на продажба (презентација, преговарање, реализација)

  - Менаџирање на пречки во продажбата и стрес менаџмент