ДЕЛОВНА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ЧЕШКА - комплетирање на групата до 5 Септември 2018

Сите заинтересирани македонски компании заинтересирани за воспоставување деловна соработка со компании од Чешка претставувани од Германско-Чешката Индустриска Стопанска Комора - партнерот на ЕУРЕМ МК во мрежата EUREM Consortium се повикуваат да пријават интерес за учество во делегацијата. Со секоја компанија ќе се работи поединечно за обезбедување потенцијален Чешки партнер, а согласно структурата на делегацијата ќе се организира и групна посета на организации и институции, вклучувајќи и учество на IX-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери. Нацрт програма на делегацијата 5 - 9 Ноември 2018 е даден на линкот http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0...