Етика во Енергетиката - EcoCert платформа

Дали зелената електрична енергија е навистина зелена?
Дали зелениот гас е навистина зелен?
Етиката на енергијата е неверојатно сложена - постои еден лесен начин што можете да го превземете за дефинитивно да ја трошите енергијата повеќе етички: користете помалку енергија.

Енергетската индустрија предизвикува катастрофални климатски промени. Околу 100 компании кои произведуваат најголем дел од емисиите на стакленички гасови се предвидува да ја загреат планетата за четири степени до крајот на векот. Но не мора да го доживееме тоа сценарио: веќе е можно да се создаде етичка енергија која е еколошка одржлива, како и општествено одговорна.

EcoCert - SGS

Платформа за промовирање, воспоставување и сертифицирање зелени проекти и одржлива деловна практика на компаниите и организациите.

Sustainable, Green & Smart (SGS)

is a program of the Association of Energy Managers - EUREM MK and Sustainable Energy & Infrastructure (SEI) Consortium for the design, execution and supervision of energy efficiency projects in the public sector, the local self-government and the business sector. suitable for financing the ESCO model and the available financial instruments of financial institutions, funds and banks.
https://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart

повеќе на линкот:
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0...