Мрежа за Зелено Социјално Претприемништво - Green Social Entrepreneurship Network

Green Social Entrepreneurship Network е неформална мрежа на партнери на Комората на Мал Бизнис која ги поддржува проектите и имплементацијата на најдобрите практики за одржлив развој на зелената економија и социјалното претприемништво.

Green Social Entrepreneurship Network е поддржана од групациите на Change Leadership Group - Think Tank платформа на Комората http://sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group :

- European Institute for Green Economy and Sustainable Development иницијатива на Д-р Благица Сековска
- Climate Movement - неформална група иницирана од Г-ѓа Jasmina Karlsson
- Public Voice For Positive Social Practices - иницијатива на Д-р Катерина Вељановска Блажевска
- Young Energy Leaders - иницијатива на Д-р Арсе Петрески

Green Social Entrepreneurship Network
PROMO VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=zwh2tIPpI3c