ПОВИК за изработка на апликации за финансирање дигитализација, реконструирање и реструктуирање

Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка и Adria Finance HUB финансиската платформа на Комората на Мал бизнис за вашето претпријатие можат да изработат бизнис план за дигитализација, реконструирање со подготовка на целосна документација за апликација за финансирање од тековните повици на Министерство за ЕКономија -Повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот, повик на Фондот за Иновации и Технолошки Развој - Повик за носители на брзо економско заздравување и кредитните линии на Развојна Банка на РСМ и финансиски анализи за поддршка на тековните и нови профитабилни активности преку достапни финансиски инструменти и справување со вонредната економска ситуација.

Нашите тимови ја подготвуваат целосната документација за изработка на апликациите во краток рок.

За организациите каде е потребно посложено реструктуирање реализираме Менторски интерни обуки и консалтинг:

Пријавување

На повикот може да се пријават претпријатија од сите сектори, мали, средни и големи претпријатија кои немора да бидат членки на Комората на Мал Бизнис.

Ве повикуваме со допис на е-маил: info@sbch.org.mk да ни доставите информации за вашите проектни концепти за дигитализација, реконструирање/ реструктуирање.

Повик на Министерство за ЕКономија до 31 јули 2020 г. Јавен повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот

Повикот е даден на линкот >>>
http://www.economy.gov.mk/doc/2823

Повик на ФИТР до 3 Јули 2020 г.: Отворен јавен повик за компании – носители на брзо економско заздравување

Повикот е даден на линкот >>>
https://fitr.mk/fitr-otvoren-javen-povik-za-kompanii-nositeli-na-brzo-ek...

SUSTAINABLE, GREEN & SMART (SGS) програма
http://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање реконструирање
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk