Проект "Поддршка на социјални претпријатија"

On-line дебата - 29 Декември 2020

Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората на мал бизнис ги повикува членовите на Комората за учество на on-line дебата - "Лидерски потенцијали за социјално претприемништво" во вторник 29 Декември 2020 г. од 17.30 - 19.30 часот
Дебатата „Лидерски потенцијали за социјално претприемништво„ претставува поддршка на проектот „Поддршка за социјални претпријатија„ во организација на Change Leadership Group http://www.sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group

Европска Грантова Шема 2021
https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

Програмата ќе се реализира on-line преку Skype. Ги молиме заинтересираните за учество навремено да го да го потврдат членството во Комората и да го испратат својот Skype account на е-маил: info@sbch.org.mk за да може да бидат вклучени во групата.

Теми:

* Младинските и женските претприемачи се лидери на социјалните претпријатија
* Социјалните претпријатија се лидери во новата:
- Агро-култура
- Дигитална култура
- Зелена култура
* Поддршка на Frugal и Impact иновации
- Frugal - Штедлива иновација е способност да се направи „повеќе со помалку„- т.е. да се создава значително поголема деловна и социјална вредност притоа минимизирајќи ја употребата на ресурсите како што се енергијата, капиталот и времето.
- Impact - Импакт иновација е промоција и развој на производи, услуги и / или процеси кои се нови, решаваат проблем што постои и создаваат додадена вредност за целна група на клиенти.