Промоција на Sustainable, Green & Smart Regions програма - 29 Ноември 2018, Тетово

Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово соработува со Стопанската Комора на Мал Бизнис од 2010 год. Програмата Sustainable, Green & Smart Regions е платформа за поголема соработка и партнерство на проекти за градење на одржливи заедници и региони со поддршка од достапните фондови и сопствени развојни човечки и технички ресурси. На покана на Д-р Вели Креци - директор на Институтот за животна средина и здравје на 29 Ноември 2018 делегација на Комората на Мал Бизнис ќе оствари посета на Универзитетот и заедничка промоција на програмата за соработка пред повеќе гости и заинтересирани партнери од општините во Западниот Плански Регион, Министерство за локална самоуправа, пртставници на деловниот сектор, развојни и научни организации и поединци експерти и научни работници.

повеќе на линковите:

https://www.sbch.org.mk/povici/sustainable-green-smart-regions

https://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart