Субвенции за ко-финансирање проекти на Програмата SGS 2019

Комората на Мал Бизнис изработува проектна документација со експертиза на Програмата SGS 2019 преку субвенционирана постапка на Министерство за Економија и донаторски шеми вмрежени во Adria Finance HUB - платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојни проекти https://www.sbch.org.mk/novosti/adria-finance-hub

„Инвестирање во одржливи проекти и циркуларна економија„ промотивен настан се реализираше во ЕУ Инфо Центар - Скопје на 17 Април 2019 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Министерство за Економија - сектор за индустриски политики.

АГЕНДА на линкот: https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Agenda_Investiranje%20vo%20o...

„Инвестирање во одржливи проекти и циркуларна економија„ - линк до веб страна:
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%...