Тим Билдинг, Интерни обуки и Менторство

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со PREMIUM членството можете да искористите попуст за организација на Тим Билдинг и Интерни обуки во текот на 2019 год. и за учество на настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис

Информации за тековни настани од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page