Финансирање проекти и проектни концепти - Македонски Енергетски Ден 2018

Дали сите успешни проекти можат да добијат пристап до финансирање ?

Центарот за Финансирање на Комората на Мал Бизнис согласно програмата за Менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија учествува во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти.

На 21 Септември 2018 г. на настанот Македонски Енергетски Ден 2018 ќе се презентираат проектни концепти од компании и јавни организации пред заинтересирани финансиски институции, фондови и потенцијални инвеститори за партнерски, Јавно Приватно Партнерство или ESCO модели на финансирање.

Листа на селектирани проекти на линкот http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B...