Green Energy Day 2019 - Call for Projects

Green Energy Day 2019 е годишен настан организиран од Комората за мал бизнис. Главната цел на овој форум е да им овозможи на претпријатијата и општините пристап до финансии од расположливи извори на "зелен" капитал и да привлечат алтернативни "зелени" инвеститори кои моментално не се присутни на пазарот.

ПРИЈАВУВАЊЕ АКТИВНО УЧЕСТВО

На настанот можете да учествувате активно со презентација на предлог проект или пасивно како публика. Повеќе на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019
Презентација на проекти може да извршат само учесници на ЕУРЕМ обуката. Проектниот концеп ќе го доставите по потврда на учество во ЕУРЕМ 2020 групата, а најдоцна до 30 Септември 2019 г.

ЕУРЕМ ОБУКА 2020
ПОВИК НА ЛИНК >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikas...
ЕУРЕМ промотивно видео на линкот >>> https://youtu.be/yDwAI97oqxs