Green Energy Day 2019 - Call for Projects

Green Energy Day 2019 е годишен настан организиран од Комората за мал бизнис и Adria Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти. Главната цел на овој форум е да им овозможи на претпријатијата и општините пристап до финансии од расположливи извори на "зелен" капитал и да привлечат алтернативни "зелени" инвеститори кои моментално се присутни на пазарот.

ПРИЈАВУВАЊЕ АКТИВНО УЧЕСТВО НА ПАНЕЛИТЕ ДО 25 ОКТОМВРИ 2019 г.

1. „Challenge The Future„ - ADRIA Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти

2. „Smart Green Projects" - ESCO SUN -
модел на финансирање и имплементација на техничка опрема и решенија за управување со енергијата и енергетската ефикасност

3. "Green processing and green industry"
катализирање на зелената индустрија и зеленото производство

На настанот можете да учествувате активно со презентација на предлог проект или пасивно како публика. Повеќе на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019

ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕСТВО на линкот >>>
https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20Green%20Energy%20D...

EUREM 2020 обука на Deutsch Technische Club & EUREM Consortium Nurenberg
ПОВИК НА ЛИНК >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikas...
ЕУРЕМ промотивно видео на линкот >>> https://youtu.be/yDwAI97oqxs