Green Social Entrepreneurship

ЈАВНА ДЕБАТА - 25 Септември 2020
Учеството е ослободено од котизација за млади активисти на граѓански организации 18-29 години и за членки на Стопанска Комората на мал бизнис.

Целта на настанот е дебата за учеството на младите лидери во креирањето на зелени претприемнички стандарди на новата 'business as usual' состојба. Настанот е иницијатива на Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората.

Гостите панелисти и сите учесници ќе дискутираат за причините и потребата од зелена трансформација во организациите и институциите:

- Climate Change is The New Normal.
- Digital Transformation has become The New Normal
- Sustainability as a New Normal Leadership

Комплетна програма на настанот и панелисти на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/content/green-social-entrepreneurship

Change Leadership Group е Think Tank платформа во Комората на поединци и организации кои споделуваат искуства и предлози за подобрување на општествените прилики преку позитивни промени во деловната и организациска пракса, политики и законодавство, персонални и општествени односи на поединци и групи.
Change Leadership Group иницијативи во неколку области:
- Public Voice For Positive Social Practices
- Climate Movement
- Young Energy Leaders
- European Institute for Green Economy and Sustainable Development
- Hospitality & SPA Leaders Group
- Smart Digitalization

https://www.sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group