ITC Global Club поддржан од International Trade Council

Претседателот на Собранието на Комората за бизнис и претприемништво Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска е модератор на национален ITC Global Club на ченки на International Trade Council www.tradecouncil.org кој со поддршка на Комората ќе започне со месечни активности во 2022 година.

Комората ќе препорача 5 нејзини членки со извозно ориентирано деловно работење да се зачленат во националниот ITC Global Club и бидат активни учесници на програмата на клубот за поддршка на интернационалната трговија и инвестиции од International Trade Council.
Пријавување во „програмата за развој на нови пазари„ за нови членки на Комората на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

Програмата за развој на нови пазари на Комората и ITC ќе работат со членовите за да им помогнат да отворат нови пазари, да ги разберат и да се прилагодат на техничките бариери во трговијата, да генерираат нова продажби и да обезбедуваат пристап до нови платформи за едукација и вмрежување.Комората и ITC одржуваат бројни бесплатни вебинари, онлајн курсеви за сертификати и настани за вмрежување во текот на годината, а исто така обезбедува влезни/излезни странски директни инвестиции, генерирање клиенти/лидери и трговски мисии ориентирани кон продажба за своите членови.

International Trade Council www.tradecouncil.org е осниван 1954 со седиште во Вашингтон, САД , претставува единствена глобална организација во која членовите ги идентификуваат и споделуваат најдобрите практики за да постигнат подобрувања во секој аспект на социјалната и економската одговорност на домашната и меѓународната трговија.

Upcoming ITC Webinar

Personal Brand – You are the Leader of the New Time
Date: Wednesday, 23th March 2022
Time: 7:00 PM - 8:00 PM CET(+01:00)

Join us on March 23, 2022 at 7:00 PM CET(+01:00) for a discussion with Katerina Veljanovska Blazevska , President of the Assembly of the Small Business Chamber of Commerce, a member of Rotary Club Skopje West, and a member of the Commission for communication and dissemination of the Red Cross of the Republic of North Macedonia for future career development and personal growth of leaders in the "new normal" international environment.

In this webinar, we will discuss:

- The change is the “new normal”
- The dynamic of the change
- Value-added learning
- Need for new knowledge, skills, views and habits
- Personal growth – Upgrading – Learning
- Proactive, self-motive & creative leaders
- Are you the right Role-model? – Personal Brand (Speech-Actions-Appearance)

Hosted by Ron Nolasco

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk