Leadership Coaching, on-line и менторски сесии

„Новата Нормалност" создаде потреба од лидери кои ќе ја постигнат трансформацијата во организациите кон воспоставување на новата 'business as usual' состојба. Комората на мал бизнис нуди менторска поддршка за лично брендирање на претставници на менаџерскиот тим со цел да ги поттикнат другите во организацијата преку лично застапување, визија и управување со човечките ресурси за да изгради цврста платформа за промени.

ON-LINE отворени групи : Јануари - Март 2021

Интерни групи и индивидуално менторство во термини по договор

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Семинарот можат да ја следат претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на производни и трговски претпријатија, претставници на корпоративниот менаџмент, извршниот менаџмент и раководители на тимови на компании, јавни установи, финансиски и други видови организации но и приватни лица. ProExcellent е сертифицирана тренинг програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

пријава и програма на линк >>> http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B...