Smart Digitalization & Beyond 4.0 (1-3 Октомври 2020 г.)

BEYOND 4.0 е првата меѓународна платформа за Industry 4.0 во Југоисточна Европа, Медитеранот и регионот MENA (Middle East and North Africa)

Ве повикуваме за пријавување учество на BEYOND 4.0- дигитална технологија и иновации на иницијатива на SUSTAINABLE, GREEN & SMART (SGS) програма во соработка со Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора (Deutch-Griechische Industri und Handelskammer) и Smart Digitlization иницијативата.

Matchmaking event, B2B состаноци и вмрежување ќе се реализираат во рамките на Технолошкиот форум 2020 како дел од програмата на BEYOND 4.0 .
Технолошкиот форум 2020 има за цел да промовира деловни, технолошки и истражувачки партнерства со кои ќе се обедини ICT заедницаta од Грција, земјите од Југоисточна Европа и пошироко. Иновативни компании, универзитети, истражувачки центри и други организации активни во ICT секторот се поканети да ја прошират својата мрежа, да истражуваат нови идеи и да развиваат потенцијал за соработка со on-line платформа на претходно договорени состаноци.

повик за пријавување учество до 18 Септември 2020 г. на линкот >>>
https://www.sbch.org.mk/povici/beyond-40-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83%D0%BD%...

Smart Digitalization - е иницијатива за „паметна„ дигитализација која ќе води кон социјална дигитална трансформација. https://www.sbch.org.mk/povici/sustainable-green-smart-sgs-project-initi...