TWIN GREEN & DIGITAL

TWIN GREEN & DIGITAL презентација на проектни концепти на Green Energy Day 2020 - годишен настан организиран од Комората за мал бизнис на 18 Декември 2020 г.

TWIN GREEN & DIGITAL
АГЕНДА:

1. „Приватни инвестиции наспроти зелените субвенции за енергетска транзиција и дигитализација“ https://www.youtube.com/watch?v=TqR8xHa-FC8
- ADRIA Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање на проекти
2. „Паметни зелени проекти“ - https://www.youtube.com/watch?v=yF0U7AiZuV8
- модел на финансирање и имплементација на техничка опрема и решенија за управување со енергија, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

УЧЕСНИЦИ

Повикани за учество се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, локалната самоуправа и останати организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на зелени комерцијални и проекти за одржлив развој.

Повеќе на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2020