Финансии

ФИНАНСИСКА КРИЗА?... НИШТО НОВО ЗА НАС

Пред петнаесетина години додека бев студент после секое предавање од макро економија си помислував дека си го најдов решението за кризата во Македонија. Верувам дека многу мои колеги на време на студирањето размислувале така. Но не ми е зборот дали навистина го најдовме решението за излез од кризата туку и пред петнаесет години зборувавме за кризата во нашата земја и денеска зборуваме. Значи во текот на тие петнаесет години во нашата економија нема ништо ново: ние секогаш сме во криза.