Veysel's blog

ФИНАНСИСКА КРИЗА?... НИШТО НОВО ЗА НАС

Пред петнаесетина години додека бев студент после секое предавање од макро економија си помислував дека си го најдов решението за кризата во Македонија. Верувам дека многу мои колеги на време на студирањето размислувале така. Но не ми е зборот дали навистина го најдовме решението за излез од кризата туку и пред петнаесет години зборувавме за кризата во нашата земја и денеска зборуваме. Значи во текот на тие петнаесет години во нашата економија нема ништо ново: ние секогаш сме во криза.

ФИНАНСИСКА КРИЗА?... НИШТО НОВО ЗА НАС

03.Jan.2017

Пред петнаесетина години додека бев студент после секое предавање од макро економија си помислував дека си го најдов решението за кризата во Македонија.

Автори