Sustainable, Green & Smart

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Македонски Ден за Енергетска Ефикасност 2018

Македонски ден за енергетска ефикасност 2018 (Sustainable, Green & Smart) како еднодневен настан ќе се реализира во Скопје на 18 Maj 2018 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на РМ и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Програмата за зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability Programme) на Швајцарската агенција за развој и соработка и имплементирана од Swisscontact.

Целта на настанот е презентирање на проекти за енергетска ефикасност во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор. погодни за финансирање со ESCO моделот и расположивите финансиски инструменти на финансиските институции, фондови и банки

АГЕНДА:

- Панел I: Овозможување ESCO опкружување во Република Македонија

- Панел II: Одржливи Smart Заедници

- Панел III: Предизвици и транзиција кон low carbon економија

- Потпишување Меморандуми за соработка со локалната самоуправа

- Номинирање Македонски учесници на EUREM Award 2018 Competition за претстојната IX-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери http://www.sbch.org.mk/povici/9th-international-conference-european-ener...

АГЕНДА на линкот https://goo.gl/CgB7ES
Соопштение за медиуми на линкот https://goo.gl/heF6rF

УЧЕСНИЦИ

На настанот може да се пријават сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти на заинтересираните претпријатија кои нудат енергетски услуги и опрема за енергетска ефикасност од една страна, и коминтентите од деловниот и јавниот сектор и финансиските институции.

Се повикуваат за учество и останати институции, организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на проекти за одржлив развој, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и/или подготовка и реализација на институционална рамка за политиките на одржлив развој и енергетска ефикасност.

ЕУРЕМ МК промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs
ЕУРЕМ обука 2018 https://goo.gl/LLiuVo
--------------------------------------------------------------------------------------

Пријавување учество на Македонскиот ден за енергетска ефиканост 2018 - се врши со пополнување на пријавата дадена на линкот https://goo.gl/MYHjh5 Агенда на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Agenda%20Sustainable%20Green%20%20Smart%2018%20May%202018.doc Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077.

КОТИЗАЦИЈА: 1.950,00ден.

 1. Петок, Мај 18, 2018

  Moderators:

  Mitre Arsovski – EUREM MK Association of energy managers, President
  Katerina Veljanovska Blazevska – Small Business Chamber of Commerce,
  President of the Assembly

  Panel I – Igor Mishevski - Green Economy Sector Manager, IME Programme
  Panel II – Visar Ademi - President and CEO of My Career, HELVETAS Swiss
  Interecoopeation project Co-facilitator
  Panel III – Darko Spirovski - Technical Consultant and Advisor at Institute for Environment
  and Heallth ,SEE University

  Speakers:

  Panel I
  ESCo – Energy Service Company
  Antonio Delov, EUREM MK Association of energy managers, member of the Board

  Energy Efficiency Law of Republic of Macedonia
  Valentina Stardelova, Ministry of Economy, Energy Department

  ESCo & PPP projects legislative challenges
  Aleksandar Naumoski, Mayor, Municipality of Gjorce Petrov

  Establishing an energy efficiency management service
  Nikola Ushinov, EVN Macedonia, Energy planning and procurement managerEnergy Performance Contracting

  Panel II
  Sustainable Housing Prototype District
  Stefan Ivanovski - Master of City Planning, concentration in community
  and  economic development 

  Smart City Model
  Aleksandar Zaovski, Sentrek, business developer

  Sustainable Tourism Regions
  Tatjana Perovik Mitrova - Head of Department for Economic Affairs at
  Embassy of Montenegro in Macedonia

  Green Cities Fit for Life – Ljubljana 2016 European Green Capital
  Mira Lesjak – Embassy of the Republic of Sloveia, Minister Plemnipotentiary

  Municipalities Reconstruction Projects
  Dimitar Grombanovski - Reconstruction of kindergarten "Buba mara", building -
  "Bee1", Municipality of Aerodrom, Skopje
  Ivan Markovski – Reconstruction of primary school Dimitar Berovski Municipality of
  Gjorce Petrov
  Dragan Natkov – Reconstruction of primary school Malina Polivanova Municipality of
  Kochani
  Zlatko Pandovski - Increasing Energy Efficiency of SOTU ,,Gjorgi Naumov“ - Bitola

  Maja Todoroska - Study of modernization of lighting of the object and change of the building facade in the primary
  school Orde Chopela

  Panel III

  Business model for investments for replacement of old heating systems in
  households with new ones.
  Darko Spirovski - Technical Consultant and Advisor at Institute for Environment and Heallth
  ,SEE University

  Energy efficient buildings in 400kV and 110kV substations Sustainable Housing
  Violeta Tasheva, MEPSO AD

  Reconstruction of District Heating Substation for Pump Energy Efficiency
  Igor Delidonkov, Project implemented in the company Distribution of Heat Balkan Energy

  Switch Lignite to Natural Gas with Steam and Eletricitty CHP System Textile
  Industrial Facility Teteks RMG
  Zarko Trpkovski, Teteks AD

  Reconstruction of Central Heating System in Autobase in Avtokomanda and
  Gjorce Petrov
  Mevljan Tairi, JSP Skopje