Новости

Ги повикуваме претпријатијата со металопреработувачка дејност и заинтересиран кадар за стручна обука и вработување да учествуваат на работилница „Дуален тренинг со активни мерки за вработување„ која Комората на мал бизнис со Агенцијата за вработување ќе ја одржат на 25 Јуни...

Ве покануваме за учество на презентација на Adria Finance HUB - платформата која поддржува нови инвестиции. Adria Finance HUB e платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти за поддршка на развојни проекти...

Пријавување до 31 Јули 2019 ! Aктивна настава од Јануари 2020 г.

ЕУРЕМ промотивно видео на линкот >>> https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/...