Новости

ПОВИК за Јавна Расправа по Закон за Енергетска Ефикасност до членките на Стопанска Комора на Мал Бизнис на Македонија за учество во Јавна расправа по Предлог на Закон за донесување Закон за Енергетска Ефикасност на РМ. На 25 Јануари 2019 год. Комората на Мал Бизнис и...

Тренинг за Европски Енергетски Менаџери (EUREM) - активна настава со работилница за инжинеринг на енергетски ситеми ќе започне во Јануари 2019 год. До крајот на јуни 2019 год.ќе се реализираат 14 модули за сертифицирање на Енергетски Менаџери според програмата на...

Заради успешно воспоставување на политиките за раководење со човечките ресурси, врвниот менаџмент и одговорниот менаџмент за човечки ресурси во организациите потребно е да ги знае и да ги применува законите кои го дефинираат трудовото право, заштита при работа на работниците...

Мерење и управување со податоците за трошоците на енергијата, е обврска за претпријатијата која произлегува од Член 15 на Законот за енергетска ефикасност и избор на добавувач на електрична енергија согласно правилата на либерализиран енергетски пазар 01.01.2019.

...