Новости

ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2020/21

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

...

European Green Deal воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку IPA III и други фондови во Македонија за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и...

„Новата Нормалност" создаде потреба од лидери кои ќе ја постигнат трансформацијата во организациите кон воспоставување на новата 'business as usual' состојба. Комората на мал бизнис нуди менторска поддршка за лично брендирање на претставници на менаџерскиот тим со цел да ги...

Цената на енергијата во годишните договори со снабдувачот е либерализирана и зависна од берзанските цени и инвестициите во енергетска ефикасност или обновливи извори на енергија. Правните субјекти можат да изберат снабдувач на енергијата, но можат и да произведуваат енергија...

Обезбедувањето чиста, безбедна и сигурна енергија за луѓето и економијата подразбира транзиција на енергетскиот систем во кој употребата на фосилни горива е минимална. Одржлива енергетска транзиција значи значителни промени во технологијата и ангажирање на инженерската...

На семинарот на 6 Март 2021 год. ќе се презентираат технологии и Case Study проекти кои овозможуваат подобрување на продуктивноста и ефикасноста на производствените и деловните процеси и значат воведување на нови по-еколошки стандарди во производството и работата.

...

Mission:
To build the capacity of communities to create sustainable green projects with an environmental impact in the local environment and a positive impact on climate change through reduced carbon emissions.

Vision:
Implementing a sustainable model for...

ПОВИК НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
аплицирање до 6 Април 2021 г.

Членките на Комората на мал бизнис кои се мали и средни претпријатија имаат можност да аплицираат за кофинансирани грантови за технолошки развој во вредност до 160.000 ЕУР по повикот на...