Новости

„Oптимизација и реконструкција на компресорски постројки„ ќе се организира во рамките на EUREM обуката во Скопје на 8 Февруари 2020 година.

Теми кои ќе се обработат на семинарот:

1. Систем за компримиран воздух:
• Компресори
• Подготовка (филтрирање...

Менторските Обуки од ProExcellent во 2020 год. започнуваат со семинарот Лидерски потенцијали и вештини кој има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација. Отворени и интерни групи...

Adria Finance HUB и ЕУРЕМ МК на 28 Февруари 2020 организира работилница - "Соларни системи ESCO-SUN" за пристап до финансии од расположливи извори на капитал, алтернативни инвеститори кои се присутни на пазарот во регионот и активни мерки за финансирање проекти.

ЕУРЕМ...

Семинарот кај учесниците ќе придонесе за постигнување компетенции на лидерски вештини и нивна практична примена за зголемување на моралот и продуктивноста во организацијата, како и можностите и границите во чии рамки треба да се управува со човечките ресурси.

Семинарот...

Когенеративните постројки се еден од најкористените извори за добивање на енергија од природен гас при што се произведува електрична и топлинска енергија. Некои од постројките обезбедуваат и енергија за ладење, кое се именувани како тригенеративни електрани.

Семинарот...

Дали зелената електрична енергија е навистина зелена?
Дали зелениот гас е навистина зелен?
Етиката на енергијата е неверојатно сложена - постои еден лесен начин што можете да го превземете за дефинитивно да ја трошите енергијата повеќе етички: користете помалку...

Сметководствените и финансиските анализи ќе ви помогнат вие и вашиот тим да ги управувате основните финансиски активности и да донесувате подобри, попрофитабилни одлуки.

Обуката може да се реализира како тим билидинг програма/интерна обука или менторска програма во...

1. Лидерски потенцијали и вештини (Team Communication & HR Management)
- ON-LINE менторство, интерни групи од Мај 2020
- STANDARD и PREMIUM членки 20% попуст

Семинарот Лидерски потенцијали и вештини има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за...

Проценка на вашите инвестициски активности морате да ја направите според показателите на финансиските извештаи на вашето претпријатие. Во моментов се на располагање извонредно поволни извори на финансирање кои ќе бидат и уште помногубројни следните месеци за што Центарот за...