Новости

Заради успешно воспоставување на политиките за раководење со човечките ресурси, врвниот менаџмент и одговорниот менаџмент за човечки ресурси во организациите потребно е да ги знае и да ги применува законите кои го дефинираат трудовото право, заштита при работа на работниците...

Мерење и управување со податоците за трошоците на енергијата, е обврска за претпријатијата која произлегува од Член 15 на Законот за енергетска ефикасност и избор на добавувач на електрична енергија согласно правилата на либерализиран енергетски пазар 01.01.2019.

...

Тренинг за Европски Енергетски Менаџери (EUREM) - активна настава со работилница за инжинеринг на енергетски ситеми ќе започне во Јануари 2019 год. До крајот на јуни 2019 год.ќе се реализираат 14 модули за сертифицирање на Енергетски Менаџери според програмата на...

На 31 Јануари 2019 год. Комората на Мал Бизнис и Европски Институт за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој организираa јавна дебата за Предлог Законот во соработка со Министерство за Економија на РМ и Европска Делегација во Скопје.

Посебна благодарност за активносто...

Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска, доктор на науки и експерт за јавни политики, професор на Факултет за безбедност, Претседател на собранието на Комората на Мал Бизнис во понеделник 18 Февруари 2019 год, од 17.30 часот ќе го започне семинарот „Лидерски потенцијали и вештини...

Работилницата „Како Скопје да стане енергетски паметен град“ во рамки на ЕУ проектот MAtchUP од програмата Хоризонт 2020 во кој Град Скопје е партнер (https://www.matchup-project.eu/) се реализира на 4 Февруари 2019 во Салата на...

Проектите за оптимизација, мерки за заштеда и енергетска ефикасност на системите за греење во деловниот и резиденцијалниот сектор се еден од приоритетите за поддршка од финасиските институции во земјите на Западен Балкан.

Согласно Закон за Енергетска Ефикасност од 2019...

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори.

Повикуваме нови членови и обнова на...