Новости

Делегација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на 19 Февруари 2018 г. учествуваше на Регионален Бизнис Форум - Italy and Balkan Partnership кој има за цел да ја промовира и поттикне економската соработка помеѓу Италија и дел од земјите од западен Балкан (Македонија, Албанија...

Македонските членови на SEI Consortium - Link Solutions, Gord Systems, COSMO Innovate Center, Jove-Proterm, Primatehna, Alfa Engineering, E-Design, Eco-Control и Arvik на 14 Март 2018 г. се промовираа пред Словенските компании Sertek и Trimo со цел заеднички настап на проекти...

На работилницата одржана на 14 Април 2018 за претставници на општините Битола, Кочани, Аеродром, Ѓорче Петров, Прилеп, Желино, Дебар , SEI Consortium ги промовираше партнерите Trimo Group и Efix Electrical претставници на опрема за приоритетни проекти за реконструкција се...

IX-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери ,ќе се одржи на 6-7 Ноември 2018, Прага, Чешка
Номинираните проекти ќе бидат испратени до EUREM Consortium за потенцијална можност да бидат наградени на претстојната конференција во Прага на 7 Ноември 2018 г...