Новости

Ги повикуваме претпријатијата со металопреработувачка дејност и заинтересиран кадар за стручна обука и вработување да учествуваат на работилница „Дуален тренинг со активни мерки за вработување„ која Комората на мал бизнис со Агенцијата за вработување ќе ја одржат на 25 Јуни...

Ве покануваме за учество на презентација на Adria Finance HUB - платформата која поддржува нови инвестиции. Adria Finance HUB e платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти за поддршка на развојни проекти...

Ве повикуваме за пријавување учество во деловна делегација на Стопанската Комора на Мал Бизнис која се организира на иницијатива на Германскиот Технички Клуб во соработка со Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора (Deutch-Griechische Industri und Handelskammer) и...

Пријавување до 15 Октомври 2019 !

ЕУРЕМ промотивно видео на линкот >>> https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска...

ДУАЛНИ ОБУКИ
(30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава).

- Медицинска и спортска масажа ,
- Машино-бравар,
- Опслужувач за CNC машини,
(соработка со Агенција за вработување на РСМ)
...

Green Energy Day 2019 е годишен настан организиран од Комората за мал бизнис и Adria Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти. Главната цел на овој форум е да им овозможи на претпријатијата и општините пристап до финансии од расположливи извори на "зелен"...

Adria Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти
Активни мерки за поддршка и финансирање во одржливи „зелени„ проекти

Активни мерки за поддршка на претпријатијата и преработувачката индустрија согласно Акциониот план на индустриската стратегија 2018...