БИЗНИС МОЖНОСТИ ВО САУДИСКА АРАБИЈА

Комората на Мал Бизнис ги повикува членките во CIT GLOBAL CLUB за учество на настанот БИЗНИС МОЖНОСТИ ВО САУДИСКА АРАБИЈА во четврток 28 септември 2023 год од 13.00 часот.
Г-дин Радомир Путник, експерт во областа ќе обезбеди длабински увид во бизнис опкружување на Саудиска Арабија, трендовите на пазарот и можностите за инвестирање.

Пријавување во CIT GLOBAL CLUB за нови членки на Комората на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

Topic: BUSINESS OPPORTUNITIES IN SAUDI ARABIA

Date: Thursday Sep 28, 2023
Time: 1:00 PM CEST

With its rapidly growing economy, strategic location and government committed to diversifying its industries, Saudi Arabia has emerged as an attractive hub for international businesses.

This online event aims to provide insight into the current economic situation of Saudi Arabia, showcase the numerous opportunities for growth and cooperation, and facilitate connections between businesses interested in expanding their presence in the region.

Some of the largest ongoing projects in Saudi Arabia, mainly related to the NEOM project:

1. The LINE https://www.youtube.com/watch?v=0kz5vEqdaSc

2. TROJENA https://www.youtube.com/watch?v=OiyAzP9PotM

3. OXAGON https://www.youtube.com/watch?v=V_p3kl6FHDY

4. New MURABBA https://www.youtube.com/watch?v=bRh_oy6yItI

CIT GLOBAL CLUB

Комората и CIT (Council for International Trade) ќе работат со членовите за да им помогнат да отворат нови пазари, да ги разберат и да се прилагодат на техничките бариери во трговијата, да генерираат нова продажби и да обезбедуваат пристап до нови платформи за едукација и вмрежување.

програма за развој на нови пазари >>> http://www.sbch.org.mk/programi/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0...

програма за финансирање и менторска поддршка >>> http://www.sbch.org.mk/programi/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Small Business Chamber of Commerce
bld.Jane Sandanski 113
1000 Skopje

тел. +389 2 244 8077,
+ 389 70 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk