Делегација на Комората на Мал Бизнис на 7-ма Меѓународна Конференција за Европски Енергетски Менаџери во Берлин, Германија 24-25 Октомври 2016

Делегација на Комората на Мал Бизнис учествуваше на 7-мата Меѓународна Конференција за Европски Енергетски Менаџери во Берлин, Германија 24-25 Октомври 2016

Активен учесник на Комората во Работилницата Combined Heat and Power беше М-р Зоран Апостолоски, ЕКО Контрол, Прилеп; со Презентација: BIODEGRADABLE WASTE, IDEAL MATERIAL FOR THE BIOGAS IN HOTEL DRIM STRUGA - 7. Int. EUREM-Konferenz – Berlin – 24./25.10.2016

Поздравен говор до учесниците на Конференцијата одржаа и гостите Thorsten Herdan, Director General Energy Policy Department, Federal Ministry fo Economic Affairs and Energy и Vincent Berruto, Head of Energy Unit, The Executive Agency for Small and Medium sized Entreprises (EASME)