Стратегии за усвојување на паметна вештачка интелигенција за мали и средни претпријатија

Комората на Мал Бизнис ги повикува членките за учество на вебинарот „Стратегии за усвојување на паметна вештачка интелигенција за мали и средни претпријатија„ во четврток 12 октомври 2023 год од 19.00 часот.
Г-н Sasha Uritsky CEO на nmodes ќе презентира AI технички решенија за мали и средни бизниси кои можат да се имплементираат и без техничко знаење, а да придонесат во зголемен обем на работа и заработка.

Пријавување во Smart Digitalization Cluster за нови членки на Комората на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

Topic: Smart AI Adoption Strategies for SMBs

Date: Thursday Oct 12, 2023
Time: 19:00 AM CEST

Overview

Ai is disrupting business processes and workflows. The majority of businesses realize that. Yet they are slow to adopt AI because of the novelty and complexity of the technology.

The seminar will help business decision makers get on the path of digital transformation faster.
In particular, the seminar will cover:
a) major recent trends in AI,
b) the difference between AI as a technology and AI as a business solution,
c) various AI adoption strategies.

Outcomes:
- Understanding how to build long-term sustainable AI strategy for your business;
- Understanding of the main challenges facing mainstream businesses during AI adoption process;
- Knowledge of practical steps required to start using AI in your business workflows.

SPEAKER

Sasha Uritsky
CEO,
nmodes

Computer scientist and business executive. CEO of nmodes. Sasha has done scientific research and published in the field of natural language processing, formal languages, semantics. His method of analyzing the semantics of unstructured data sets led to the creation of nmodes AI technology. Sasha has more than twenty years of leadership and IT management experience. He launched a pioneering pay-per-view Sky+ system for Sky Corp in the UK.

SMART DIGITALIZATION CLUSTER

Комората и Smart Digitalization Cluste го стимулираat технолошкиот напредок преку создавање транснационални проекти за соработка во апликации кои ќе го поддржат економскиот раст и ќе имаат корист за целото општество

Smart Digitalization Claster е сигурна платформа која ќе поддржи аутсорсинг ангажман во развојни инвестициски проекти - за податоци за мапирање на синџирот на снабдување (транспарентност) како и оперативни податоци (следливост). Паметниот кластер за дигитализација е отворена платформа за имплементација на блокчејн технологија за да обезбеди дополнителен слој на безбедност за чувствителни или критични податоци за синџирот на снабдување.

Smart Digitalization Cluster >>> http://www.sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

програма Twin Green & Digital >>> http://www.sbch.org.mk/programi/twin-green-digital

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Small Business Chamber of Commerce
bld.Jane Sandanski 113
1000 Skopje

тел. +389 2 244 8077,
+ 389 70 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk