Фокус група за Green MiCred Pathways Project ; 21.11.2023, Skopje

Комората на Мал Бизнис на 21 Ноември 2023 г. ќе реализира состанок на Фокус Група за проектот Green MiCred Pathways Project во конференциска сала на Општина Илинден, објект Дом на Култура.

Заинтересираните поединци, организации, институции, општини, компании ги покануваме за учество на овој настан при што ќе имаме можнст за рамена на искуства од вашето работење и да дадеме предлози за креирање на проектните активности и реализација на проектот Green MiCred Pathways https://green-pathways.eu/

Поканата и Агендата се дадени на линкот >>>
https://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1...

ПРИЈАВУВАЊЕ

Ве молиме формално да регистрирате учество со формуларот https://forms.gle/VH4S6fntD3G37e1r9 најдоцна до 20 Ноември 2023 до 14.00 часот.

-------------------------------------------------------------------------

Eco-En Code
https://eco-encode.com/

CATALYST
Leading sustainable system and business transformation
https://projectcatalyst.eu/

Green MiCred Pathways
https://green-pathways.eu/

---------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk