@ COP28, Dubai + Davos 2024

GROW @ COP Finals and Gala Ceremony
https://www.webit.org/growatcop/finals.php

Комората на Мал Бизнис ги повикува членките во CIT GLOBAL CLUB SMART и DIGITALIZATION CLUSTER за поддршка на претстојните настани:

- COP28 (28th United Nations Climate Change Conference) in Dubai (December 2023)
- ESG Awards & Gala in Davos (January 2024) by the Founders Games.

Ве покануваме да разговарате со нас и организаторот на настаните Webit Foundation како можеме да му помогнеме на вашиот бренд да добие
силна изложеност преку PR, CSR, или ESG иницијатива пред сите засегнати страни за време на оние важни настани.

COP28
https://www.cop28.com/en

COP28 Обединетите Арапски Емирати ќе биде пресвртница кога светот ќе направи сметка за својот напредок во Парискиот договор.
Првиот глобален пресек (GST - Global Stocktake) ќе обезбеди сеопфатна проценка на напредокот од усвојувањето на Парискиот договор. Ова ќе помогне да се усогласат напорите за климатските активности, вклучително и мерките што треба да се преземат за да се премостат празнините во напредокот.
Претседателството на Обединетите Арапски Емирати COP28 ќе работи на тоа светот да одговори на GST со јасен план за акција.

Grow @COP
https://webit.org/growatcop/index.php

Grow @COP во соработка со UICCA за време на време на COP28 од 3-10 Декември 2023 се домаќини на серија од 8 специјални настани за поддршка на одржливи иновативни startup-и со фонд од $6M (шест милиони US долари)
Пријавете се на натпреварот на Founders Games - пријавата е дадена на линкот >>> https://www.webit.org/en/startup_challenge_application.html/781?founders...

DAVOS, January 2024

На 17 јануари 2024 година во Давос, Webit е домаќин на традиционална, годишна ESG Gala и Awards овозможени од Founders Games.
Слободно контактирајте во случај на интерес да сте вклучени во програмата и да се обратите кон највлијателната заедница на луѓе кои се собираат во Давос секоја година.

CIT GLOBAL CLUB

Комората и CIT (Council for International Trade) ќе работат со членовите за да им помогнат да отворат нови пазари, да ги разберат и да се прилагодат на техничките бариери во трговијата, да генерираат нова продажби и да обезбедуваат пристап до нови платформи за едукација и вмрежување.

програма за развој на нови пазари >>> http://www.sbch.org.mk/programi/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0...

програма за финансирање и менторска поддршка >>> http://www.sbch.org.mk/programi/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

SMART DIGITALIZATION CLUSTER

Комората и Smart Digitalization Cluster го стимулираat технолошкиот напредок преку создавање транснационални проекти за соработка во апликации кои ќе го поддржат економскиот раст и ќе имаат корист за целото општество

Smart Digitalization Claster е сигурна платформа која ќе поддржи аутсорсинг ангажман во развојни инвестициски проекти - за податоци за мапирање на синџирот на снабдување (транспарентност) како и оперативни податоци (следливост). Паметниот кластер за дигитализација е отворена платформа за имплементација на блокчејн технологија за да обезбеди дополнителен слој на безбедност за чувствителни или критични податоци за синџирот на снабдување.

Smart Digitalization Cluster >>> http://www.sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

програма Twin Green & Digital >>> http://www.sbch.org.mk/programi/twin-green-digital

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Small Business Chamber of Commerce
bld.Jane Sandanski 113
1000 Skopje

тел. +389 2 244 8077,
+ 389 70 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk