GREEN ENERGY DAY 2023 - НАТПРЕВАР НА ИДЕИ

GREEN ENERGY DAY 2023
https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2023

Инвеститорите/банките/фондациите сè повеќе бараат во компаниите, малите и средни претпријатија да се вклучат еколошките, социјалните и управувачки (ESG) критериуми во нивниот процес на донесување одлуки кои ќе доведат до позитивни зелени организациски практики во компанијата и развивање програми за соработка со заедницата каде во заедничи проекти со зелени задруги може ефикасно да се проширува портфолиото на намалени CO2 емисии со огромен придонес за на воспоставување партнерски/позитивни релации со локалната заедница и взаемен бенефит.

НАТПРЕВАР НА ИДЕИ
https://youtu.be/RNSH6kGrSDE

Мислењето на јаноста и зелените идеи за соработка помеѓу заедницата и компаниите се катализатори за креирање на ESG програми и буџети во компаниите за поддршка и имплементирање на проекти кои ќе поттикнат и овозможат личен придонес на граѓаните за заштита на животната средина и намалување на влијанието врз климатските промени.

Виралната дебата „НАТПРЕВАР НА ИДЕИ„ е отворена за секој заинтересиран поединец, граѓанска иницијатива или формална граѓанска организација кои може да учествуваат со презентирање на своите предлог идеи преку видео запис или поставување прашање преку е-маил или социјалните медиуми за учесниците на GREEN ENERGY DAY 2023.

ВИДЕО ЗАПИС

Повикуваме сите кои се во можност да подготват видео запис со свои ставови и одговори на следните три прашања:

- Кои лични вештини и организациски капацитетит се потребни за да може компаниите/институциите/организациите да решаваат еколошки проблеми во вашата заедница ?
- Како според вас би изгледало едно одржливо претпријатие/организација ?
- Со кого би склучиле Green Deal за да спречите зголемување на глобалната температура ?

Видео запис , во времетраење од max. 3 min. подгответе го во формат дефиниран со Squiz Sun платформата https://squiz-sun-first-person-ideas-project.webflow.io/ - инструкции за подготовка на видеото на линкот https://youtu.be/BJQopW4HV6o Вашите директни прашања или видео записот преку апликациите за трансфер на големи податочни фајлови испратете ни го на e-mail info@sbch.org.mk

Сите кои ќе испратат видео запис со свои ставови и одговори на дадените прашања се воедно активни учесници на Green Energy Day 2023 дебатата на 21 Декември 2023 г.

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk