On-line дебати: Smart Buildings Ecosystem

Паметните објекти претставуваат екосистем на динамични структури од различна технолошка возраст кои меѓусебно споделуваат податоци и зависат едни од други одговарајќи на разни оперативни и безбедносни предизвици.

Smart Digitalization Cluster и Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората за бизнис и претприемништво на 12 Јануари 2022 г. од 17.30-18.30 часот ќе реализира on-line дебата „Smart Building Ecosystem за дигитална и енергетската транзиција„

Дебатата претставува континуитет на дебатите:

-„Private investment vs green subsidies for energy transition and digitalization„ - заклучици на линкот https://youtu.be/TqR8xHa-FC8
- „New European Bauhaus„ заклучоци https://youtu.be/Q407Eeb2YI0 и дел од дебата https://youtu.be/1qPCrg-dhOA
- "Clean Energy Transistion" - Resources sharing and scalable business networking презентација на линк http://sbch.org.mk/sites/default/files/Resources%20sharing%20and%20scala...

Целта на дебатата е иницирање на екосистем на организации, компании и партнери за креирање Cyber-Smart деловни јавни и комерцијален објекти со реализација на проекти за дигитална и енергетска транзиција. Cyber-Smart деловните објекти како основни клетки на градските деловни системи ќе бидат иницијатор на дигитализацијата на бројните добавувачи - малите и средни претпријатија и скалабилност на нивните smart услуги преку глобалните мрежи.

Ги молиме заинтересираните членки на Комората навремено да пријават учество и да го испратат својот Skype account за да може да бидат вклучени во групата. Пристапница за нови членки на Комората на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077.

Smart Digitaliztion Cluster
http://sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

Change Leadership Group
http://sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group

Стопанска комора на мал бизнис и претприемништво

бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk