Новости

Делегација на Комората на Мал Бизнис реализираше успешна промоција и ROADSHOW во Чешка, Австрија и Словенија 5-9 Ноември 2018. Учесници во делегацијата беа менаџери и извршни менаџери на компаниите: Алкалоид АД, ЕЛЕМ АД, Тетекс АД, Тинекс, АГ Инжинеринг, ЕКО Контрол, Вардар...

Adriatic Business Club соработува со канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency) во организација на претстојниот тематски Италијански Бизнис Форум кој ќе се одржи на 3 Декември 2018 год. во Скопје.

Иницијативи и предлози за програмата на Форумот сите заинтересирани...

Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово соработува со Стопанската Комора на Мал Бизнис од 2010 год. Програмата Sustainable, Green & Smart Regions е платформа за поголема соработка и партнерство на проекти за градење на...

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“ Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар за Управување со проекти на одржливи системи , која ќе се организира на 15 Декември 2018 г.

Приоритетни...

Воспоставениот систем за енергетски менаџмент значително ќе влијае врз потрошувачката на енергијата.Подобрувањето на енергетските перформанси може да предизвика брзи бенефити во организацијата. Како последица организацијата има позитивен придонес кон намалување на...

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Програмата се реализира со менторски интерни обуки...

Во EU Info Centar во Европската Делегација, се реализираше Годишен Прием 2018 на членките и соработници на EUREM MK и Комората на Мал Бизнис: организации, институции, компании со кои изминатите години се воспостави соработка и реализираа успешни проекти.

На приемот е...

Кружната економија е одговор на сфаќањето дека постојаниот раст на економијата и потрошувачката го намалува обемот на природни ресурси, што води не само кон економски проблеми, туку и до потенцијална еколошка катастрофа. Затоа, од суштинско значење е да се елиминира концептот...

Заради успешно воспоставување на политиките за раководење со човечките ресурси, врвниот менаџмент и одговорниот менаџмент за човечки ресурси во организациите потребно е да ги знае и да ги применува законите кои го дефинираат трудовото право, заштита при работа на работниците...