Новости

Austrian Institute of Excellence со поддршка на ЕУРЕМ МК и 13 партнери во ЕУРЕМ мрежата предводени од Индустриската Стопанска Комора на Нинберг ќе ја воведат програмата за обука на енергетски менаџери во Албанија преку проектот EUREMNext поддржан од Horizon 2020 Research and...

Дали сите успешни проекти можат да добијат пристап до финансирање ?

На 21 Септември 2018 г. на конференцијата Македонски Енергетски Ден 2018 ќе се презентираат проектни концепти од компании и јавни организации пред заинтересирани финансиски институции, фондови и...

Делегација предводена од градоначалникот на општина Кочани Г-н Николчо Илиев , претставник на Стопанската Комора на Мал Бизнис и претставници на канцеларијата на Italian Trade Agency во Скопје на 7 Септември 2018 остварија останок со неговата екселенција Амбасадорот на...

ЕВН Македонија и Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија со IME програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка постигнаа Меморандум за заедничка соработка за воспоставување на ESCO модел на понуда на енергетски услуги во Македонија .

Согласно...

На 21 Септември 2018 пред учесниците на конференцијата „Македонски Енергетски Ден 2018„ учесниците на обуката за Европски Енергетски Менаџери од генерацијата 2017/18 ги презентираа проектните концепти за енергетска ефикасност што беше последен услов за здобивање на...

Комората на Мал Бизнис на Македонија на 30 Октомври 2018 во Велес во соработка со Општина Велес , Вардарскиот Плански Регион и Институтот за
инжинерска економија при Славјанскиот Универзитет ќе организира работилница „Можности за развивање на енергетски пректи со...

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти,...

Претставници на Стопанската Комора на Мал Бизнис на 12 Октомври 2018 одржаа состанок со проф. д-р. Димитар Ташковски - Декан на Факултетот на електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) и проф.д-р. Владимир Атансовски Директор на Центарот за технолошки трансфер и Иновации...

EUREM MK учествува со презентација и претставници на конференцијата „ЗАГАДУВАЊЕТО НА ГРАДОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА: КОИ СЕ РЕШЕНИЈАТА?“ во организација на Македонската академија на науките и уметностите и Истражувачкиот центар за животна средина и материјали, 1-2 Ноември 2018 г....